Skip to content

I. Woon- en ontmoetingsgebied

Hoofdstuk 8: Verkeer in langzame zones

Woon- of vergaderruimte

Het is een openbare weg gelegen in de bebouwde kom , waarvan het begin wordt aangegeven door het signaal F12a en het einde door het signaal F12b.

Voor voetgangers:

  • Spellen zijn toegestaan,
  • Ze kunnen over de gehele breedte van de rijbaan rijden,
  • Verbod om het verkeer zonder noodzaak te hinderen.

Voor chauffeurs:

  • Snelheid: maximaal 20 km/u,
  • Mag voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen ,
  • Indien nodig moet stoppen,
  • Wees extra voorzichtig in de aanwezigheid van kinderen.

Stoppen en parkeren zijn verboden, behalve:

  • Op plaatsen die worden afgebakend door wegmarkeringen of door een coating van een andere kleur met de letter “P”,
  • op plaatsen waar een verkeersbord dit toestaat,
  • Toestemming om uw voertuig links of rechts te parkeren ten opzichte van de rijrichting.

 

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation