Skip to content

X. Signalen Cat. F-aanduiding

Hoofdstuk 1: Regelgeving

Indicatieborden worden op geschikte plaatsen geplaatst, rekening houdend met de aard van de indicatie die zij geven.

Begin van een stad

Einde van een agglomeratie

Begin van een zone waar de snelheid beperkt is tot 30 km/u. (Gebied 30)

a. png” alt=”” loading=”lazy” />

Einde van een zone waar de snelheid beperkt is tot 30 km/u.

Begin van een snelweg

Einde van een snelweg

Tunnel met een lengte van ruim 500 meter

Begin van een weg voor auto’s

Einde van een autoweg

Woon- of vergaderzone (maximale snelheid 20 km/u)

a. png” alt=”” loading=”lazy” />

Einde van een woon- of vergadergebied

Selectiepijlen die de keuze van een rijstrook voorschrijven

Geavanceerde ruimte voor fietsers en tweewielige bromfietsers

Signaal dat de keuze van een richting voorschrijft:

  • pijlen met punten die naar beneden of naar boven wijzen, geven richtingen aan die in een rechte lijn voortgaan ;
  • schuine pijlen met punten die naar boven of naar beneden wijzen, geven uitgaande richtingen aan ;
  • het aantal pijlen komt overeen met het aantal rijstroken.

Busstrook

Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan, waarvan er één is gereserveerd voor bussen.

Speciaal begaanbaar terrein gereserveerd voor het verkeer van reguliere voertuigen van het openbaar vervoer.

Openbare weg eenrichtingsverkeer

Doorgang toegestaan ​​rechts of links

Gewoon wegnummer

Snelweg nummer

Nummer van een internationale route

Ringnummer

Let op signaal

Let op signaal

Richting signaal.
Op het sein kan de afstand in km worden aangegeven.

Richting signaal.
Snelweg route.
Op het sein kan de afstand in km worden aangegeven.

Richtingsignaal op afstand: ring, luchthaven, universitair centrum, kliniek en ziekenhuis

Waarschuwingsbord dat een afwijking aankondigt

Richting signaal.
Omleidingsroute

Plaats signaal

Doodlopend

Doodlopend, behalve voor voetgangers en fietsers

Einde van de werken

 Voetgangersoversteekplaats in de directe omgeving

Doorgang voor bestuurders van tweewielers en bromfietsen in de directe omgeving

Signaal dat aan bestuurders die van richting veranderen aangeeft dat bestuurders van tweewielige fietsen en bromfietsen dezelfde openbare weg volgen

Ontsnappingsroute.
Aanduiding van de dichtstbijzijnde nooduitgang in de aangegeven richting, in de tunnels. Op het signaal wordt de afstand in meters aangegeven.

Aanduiding van een nooduitgang in tunnels

 Gezondheidsinstelling

Hulp station

Brandblusser

Aankondiging van een parkeerplaats

 Aankondiging van overdekte parkeerplaats

 Telefoon

Noodoproep telefoon

LPG-tankstation

Waarschuwingssignaal dat de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt (binnen 1500 meter)

Waarschuwingssignaal dat een vermijding aankondigt (binnen 1500 meter)

Waarschuwingssignaal dat een overschrijding van de centrale berm aankondigt (in 1500 meter)

Verkeer in beide richtingen toegestaan ​​op een eenrichtingswegvak

 Verhoogde apparaat(en) in de directe omgeving

Signaal dat een gevaar aangeeft of voorschriften voorschrijft die alleen gelden voor één of meer rijstroken van een rijbaan met meerdere rijstroken in dezelfde richting.

 Nood spoor

Signaal dat een vernauwing aangeeft die het belang heeft van een rijstrook

Garage (plaats voorzien voor defecte voertuigen in een tunnel)

Pad of deel van de openbare weg gereserveerd voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed-pedelecs

Pad of deel van de openbare weg gereserveerd voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed-pedelecs met aanduiding van het deel van het pad dat is toegewezen aan de verschillende categorieën gebruikers.

Pad gereserveerd voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en speed-pedelec-chauffeurs.

Einde van het pad of deel van de openbare weg gereserveerd voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed-pedelecs

Einde van het pad of deel van de openbare weg gereserveerd voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed-pedelecs met aanduiding van het deel van het pad dat is toegewezen aan de verschillende categorieën gebruikers.

Einde van het pad gereserveerd voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en speed-pedelec-chauffeurs.

Begin van een voetgangersgebied

Einde van een voetgangersgebied

Fiets straat

Begin van een lage-emissiezone

Einde van een lage-emissiezone

Begin van een luchthavengebied

Einde van een luchthavenzone

Ik test mijn kennis met vragen


Quiz starten


Vorige


Volgende

Hoofdstuk 1: Regelgeving