Skip to content

XI. Wegmarkeringen

Hoofdstuk 1: Regelgeving

Longitudinale markeringen

De witte lijn loopt door ( 3e graads overtreding )

  • Het is iedere bestuurder verboden deze over te steken .
  • Het is verboden links van de doorgetrokken witte streep te rijden wanneer deze twee rijrichtingen scheidt.
  • Je kunt niet inhalen, van rijstrook wisselen, een U-bocht maken of linksaf slaan bij het oversteken.

De gebroken witte lijn

Het is iedere bestuurder verboden deze over te steken, behalve om in te halen, een U-bocht te maken, van rijstrook te wisselen of linksaf te slaan. 

Wanneer de onderbroken lijnen korter en dichter bij elkaar zijn, kondigen ze een doorlopende lijn aan.

Naast elkaar geplaatste lijnen

Een doorgetrokken witte lijn naast een onderbroken witte lijn houdt rekening met de lijn aan uw zijde.

De bestuurder die de onderbroken lijn is gepasseerd om in te halen, mag de doorgetrokken witte lijn overschrijden om terug te trekken.

De oranje lijn ( 3e graads overtreding )

Tijdelijke markering bij werkzaamheden, doorlopende of onderbroken oranje lijn

Maakt de witte lijn doorlopend of onderbroken, zonder effect.

De busstrook

Rijbaan afgebakend door brede onderbroken lijnen met het woord BUS, altijd vergezeld van een indicatiebord F17.

Verkeer gereserveerd voor voertuigen van openbaar vervoer en voertuigen waarvan de symbolen op het wegdek worden weergegeven.

Verplichting om daarheen te reizen voordat u 10 meter voor het kruispunt afslaat.

De bijzondere begaanbare site

Grote doorlopende witte lijn, altijd vergezeld van een F18-indicatiebord.

Verkeer gereserveerd voor voertuigen van openbaar vervoer  en voertuigen waarvan de symbolen op het wegdek worden weergegeven.

Deze mag alleen worden overgestoken om een ​​vast obstakel te omzeilen , een rijbaan over te steken , een parkeerplaats te betreden of te verlaten, privéterrein te betreden en op een kruispunt van richting te veranderen.

De ‘spitsuur’-strook

Rijstrook begrensd door lange, dicht bij elkaar gelegen onderbroken lijnen. Het is open voor verkeer met een pijlvormig lichtsignaal en afgesloten met een rood kruis dat boven de strook is geplaatst.

De werkelijke rand van de rijbaan

Doorlopende witte lijn die de werkelijke rand van de rijbaan , de rand van een trottoir of een uitstekende berm aangeeft om deze duidelijker te maken.

Aan deze markering is geen verbod verbonden.

De eigenlijke rand is onderbroken geel

Brede onderbroken gele lijn getrokken op de werkelijke rand van de rijbaan, de rand van een trottoir of een uitstekende berm waarlangs parkeren verboden is.

De fictieve rand van de weg

Brede doorlopende witte lijn getekend om de fictieve rand van de rijbaan te markeren.

 

Fietspad

Een deel van de openbare weg gereserveerd voor het verkeer van klasse A-fietsen en tweewielige bromfietsen.

Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan .

Je kunt er niet rijden, stoppen of parkeren.

 

Dwarse markeringen

Stop lijn

Geeft aan waar bestuurders moeten stoppen bij STOP of bij een continu rood of oranje licht.

Driehoek op punt

Geeft de plaats aan waar bestuurders, indien nodig, moeten stoppen om voorrang te geven onder een signaal “Driehoek op punt B1”.

Zebrapad

Zone gereserveerd voor oversteekplaatsen voor voetgangers , beschermde zone waar de voetganger die op het punt staat over te steken of al bezig is, voorrang heeft.

Doorgang voor 2 wielen

Doorgangen voor bestuurders van tweewielige fietsen en bromfietsen zijn opgebouwd uit witte vierkanten of parallellogrammen.

Bushalte

Ruimte voorzien voor het in- en uitstappen van gebruikers van openbaarvervoervoertuigen.

Parkeren is verboden

Een deel van de rijbaan, we moeten erover reizen als het op ons pad ligt.

Richting eiland

Verplicht om rechtsom te gaan

Verbod op rijden stoppen en parkeren

Vermijdingszone

Verbod op rijden stoppen en parkeren

Dambord op speciale begaanbare site

Stoppen en parkeren verboden

Houd rekening met de files voordat u erop stapt, blokkeer of hinder nooit de beweging van voertuigen op de rails.

Geavanceerd gebied voor fietsers en bromfietsers op twee wielen

Geeft aan waar u moet  stoppen terwijl het licht rood is.

Andere bestuurders moeten stoppen voor de eerste stoplijn.

Selectie pijlen

Om bestuurders bij het naderen van een kruispunt de rijstrook te laten kiezen die overeenkomt met hun bestemming.

Chauffeurs moeten de richting volgen die wordt aangegeven door de pijl .

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation