Skip to content

XIII. Ernstige fouten

Hoofdstuk 1: Regelgeving

Lijst met ernstige overtredingen

Hier vindt u, exclusief snelheidsovertredingen, de lijst met 49 ernstige overtredingen voortvloeiend uit de wegcode met verlies van 5 punten bij het theorieexamen.
 
 1. Het niet naleven van de bevelen van een gekwalificeerde agent
 2. Verplaats uw stilstaande of geparkeerde auto niet op verzoek van een agent
 3. Op een rijbaan met middenberm neemt u de linkerrijstrook
 4. Respecteer de kruising aan de rechterkant niet
 5. Laat bij oversteken niet voldoende zijdelingse afstand
 6. Breng gebruikers van de schouder in gevaar door deze te gebruiken
 7. Het in gevaar brengen van gebruikers uit de tegenovergestelde richting door een tram van links in te halen
 8. Versnel of houd niet rechts als je wordt ingehaald
 9. Links inhalen zonder voldoende zicht
 10. Om te overtreffen als je zelf overweldigd bent
 11. Geef bij het linksafslaan geen voorrang aan een tegenligger
 12. Verander van richting zonder voorrang te geven aan automobilisten en voetgangers die op dezelfde openbare weg rijden
 13. Geef bij het veranderen van richting geen voorrang aan voetgangers die de rijbaan oversteken waar u op rijdt.
 14. Obstakel voetgangers in een woonwijk
 15. Elkaar in gevaar brengen op paden gereserveerd voor voetgangers, fietsers en ruiters
 16. In een voetgangersgebied sneller rijden dan stapvoets
 17. Sneller rijden dan stapvoets in een straat die gereserveerd is om te spelen
 18. Doe uw koplampen niet aan als het donker is (dezelfde regel voor aanhangwagens)
 19. Gebruik in het donker geen markeringslichten voor voertuigen met een breedte groter dan 2,50 m
 20. Gebruik geen apparaat dat geschikt is voor het vervoeren van een kind dat kleiner is dan 1,35 m
 21. Niet duidelijk maken wanneer u een prioriteitsvoertuig nadert met behulp van de sirene
 22. Vertraag niet scherp als u een schoolvervoervoertuig nadert
 23. Voetgangers op het trottoir (of in andere situaties) in gevaar brengen
 24. Matig uw snelheid niet terwijl u een bus volgt
 25. Stop niet om passagiers te laten passeren wanneer u het openbaar vervoer passeert vanaf de instapzijde
 26. Laat voetgangers niet in een normaal tempo oversteken
 27. Geef geen voorrang aan voetgangers die een beveiligde oversteekplaats betreden
 28. Knip een rij kinderen uit
 29. Gehoorzaam de toezichthouders die kinderen vervoeren niet
 30. Passeer een fietser of bromfietser op minder dan een meter afstand
 31. Maak een militair konvooi, processie of wielerwedstrijd
 32. Stop niet bij het naderen van een wielerwedstrijd
 33. Het niet respecteren van de instructies die bedoeld zijn om de veiligheid van evenementen en races te garanderen
 34. Vervoer niet meer kinderen dan er beschikbare zitplaatsen (voorzien van gordels) zijn
 35. Een rood licht overschrijden
 36. Geef geen voorrang als u bij een rood licht de richting volgt die wordt aangegeven door een groene pijl
 37. Het gebruik van een rijbaan wanneer een lichtsignaal erboven de toegang verbiedt
 38. Leen een verboden betekenis
 39. Inhalen als het verboden is
 40. Overschrijd een ononderbroken witte lijn
 41. Een oranje lijn overschrijden
 42. Gebruik geen wettelijk kinderzitje
 43. Het overtreden van het bevel om niet meer afkomstig te zijn van een bevoegd persoon
 44. Moedig een bestuurder aan om te snel te rijden
 45. Inhalen bij het naderen van de top van een heuvel of in een blinde bocht
 46. Een gesloten overweg oversteken
 47. Draai om op een snelweg
 48. Parkeren op een overweg
 49. Doe een snelheidsrace op de openbare weg

Je teste mes connaissances avec des questions

Chapitre 1: La réglementation