Skip to content

II. Verhoogde apparaten

Hoofdstuk 8: Verkeer in langzame zones

Verhoogde apparaten worden aangegeven met de volgende tekens

 
  • Het gevaarbord wordt op ongeveer 150 meter afstand geplaatst
   
  • Het indicatiebord is in de directe omgeving geplaatst
   

Op verhoogde apparaten

 • bestuurders moeten deze apparaten extra voorzichtig en met een gematigde snelheid naderen , zodat ze met een snelheid van niet meer dan 30 km per uur kunnen worden overgestoken
 • inhalen aan de linkerkant is verboden 
 • stoppen en parkeren zijn verboden , met uitzondering van lokale regelgeving.

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation