Skip to content

II. Snelweg

Hoofdstuk 2: De openbare weg

Wat is de snelweg?

Autosnelweg duidt een openbare weg aan waarvan het begin of de toegang wordt aangegeven door bord F5 en waarvan het einde of de afrit wordt aangegeven door bord F7 .

De snelweg is een openbare weg in twee richtingen, verdeeld in 4 of meer rijstroken met minimaal twee rijstroken in dezelfde richting en waarvan de rijrichtingen worden gescheiden door een middenberm .
 

Wat is de vluchtstrook?

De vluchtstrook is een rijstrook die gereserveerd is voor pechvoertuigen op een snelweg of op een autoweg.

Het bevindt zich rechts van de rijbaan en is ervan gescheiden door een brede, doorlopende witte lijn .

Op de vluchtstrook is het verboden:

 • circuleren
 • stop
 • park

Als u zich niet aan bovenstaande verboden houdt, verliest u 5 punten op het theorie-examen.

         Zonder reden op de vluchtstrook rijden is een overtreding van de derde graad, waardoor je tijdens je theorie-examen    5 punten verliest .

 

Wie mag er niet op de snelweg rijden?

Het is verboden de snelweg te betreden voor:

 • voetgangers
 • fietsers
 • bromfiets bestuurders
 • ruiters, getuigde voertuigen en andere dierenbestuurders
 • voor bestuurders van voertuigen die een ander voertuig trekken
 • chauffeurs van landbouwvoertuigen
 • machinisten van kermisvoertuigen

Waar moet je komen op de snelweg?

Voertuigen die tot het snelwegverkeer zijn toegelaten, mogen alleen speciaal aangewezen gebieden betreden of verlaten.

 

Hoe kom je op de snelweg?

Wanneer u de snelweg oprijdt, moet u op de lanceerstrook versnellen om snel de minimaal toegestane snelheid te bereiken om in het verkeer te kunnen opgaan, zonder de chauffeurs die daar reizen te storen.

Bovendien moet voorrang worden gegeven aan reeds ingeschakelde chauffeurs

Welke snelheid moet je respecteren?

De snelweg is de enige openbare weg waarop een minimumsnelheid geldt.

Op de snelweg bedraagt ​​de minimumsnelheid 70 km/u.

Terwijl de maximumsnelheid 120 km/u bedraagt.

Op de Ring van Brussel is de limiet 100 km/u.

Bij het naderen van een bocht of wegwerkzaamheden kan echter een lagere snelheidslimiet worden opgelegd.

 

Op bepaalde locaties geldt de maximaal toegestane snelheid alleen op één of meer rijstroken of alleen op de afrit.

 

Verboden

Op de snelweg is het verboden :

 • keer om
 • reis in de tegenovergestelde richting
 • achteruit
 • een voertuig slepen
 • gebruik de kruisverbindingen

Al deze overtredingen zijn overtredingen van de 4e graad. Deze kosten je tijdens het theorie-examen 5 punten  en resulteren in een ontzegging van de rijbevoegdheid.

 

Andere verboden :

 • de processies
 • demonstraties en bijeenkomsten
 • reclameparades
 • sportevenementen of races

Plaats op de weg

Op de snelweg moet u zo dicht mogelijk aan de rechterkant van de weg blijven. 

 

Tenzij er druk verkeer is, kun je dus een rijstrook kiezen.

Of wanneer u zich moet houden aan richtingaanwijzers om een ​​bepaalde bestemming te volgen

Bij drukte mogen fietsers de lijnen tussen de twee linkerrijstroken oprijden .

Hun maximumsnelheid moet 50 km/u bedragen en het verschil tussen hun snelheid en de snelheid van de voertuigen die zij inhalen mag niet groter zijn dan 20 km/u.

Als de snelheid van de opgeheven voertuigen bijvoorbeeld 20 km/u bedraagt, rijden de fietsers maximaal 40 km/u.

Open alstublieft een rijstrook voor hen en kijk elke 5 tot 10 seconden in de achteruitkijkspiegel .

Inhalen

Inhalen op de snelweg gebeurt altijd aan de linkerkant .

Na het inhalen moet u onmiddellijk terugvallen op de rechterrijstrook, tenzij u meerdere voertuigen tegelijk wilt inhalen 

De bestuurder die zich houdt aan de richtingaanwijzers of de rijstrookkeuze bij druk verkeer, mag rechts inhalen en deze beweging wordt niet als inhalen beschouwd.

 

Verdrievoudigen

Op de snelweg is het  toegestaan ​​om te verdrievoudigen , dit betekent het inhalen van een voertuig dat aan het inhalen is.

De spitsstrook

De spitsstrook is een rijstrook gelegen aan de rechterkant van een snelweg. 

Het is herkenbaar aan de markering op de grond, bestaande uit een witte lijn bestaande uit lange, onderbroken lijnen.

Het is open voor verkeer met een groene pijl naar beneden. 

En afgesloten voor verkeer met een rood kruis  boven de strook geplaatst.

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation