Skip to content

II. Prioritaire voertuigen

Hoofdstuk 4: Voertuigen

        Dit zijn politievoertuigen , brandweerlieden, ambulances, civiele bescherming, enz.

 
  • Ze zijn uitgerust met een of meer blauwe zwaailichten en een speciaal geluidssignaal (sirene).
  • Knipperende blauwe lichten moeten worden gebruikt wanneer het prioriteitsvoertuig een dringende missie uitvoert.
  • De sirene kan alleen worden gebruikt bij een dringende missie.
  • Ze mogen met gematigde snelheid door het rode licht rijden , op voorwaarde dat ze andere gebruikers niet in gevaar brengen.
  • Zodra de nadering van een prioriteitsvoertuig door de sirene wordt gesignaleerd, moeten alle gebruikers onmiddellijk vrijgeven en voorrang verlenen en indien nodig stoppen.

  •  

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation