Skip to content

III. De autoweg

Hoofdstuk 2: De openbare weg

Qu'esWat is de weg voor auto's?

De autoweg duidt de openbare weg aan waarvan het begin wordt aangegeven door het bord F9 en waarvan het einde wordt aangegeven door het bord F11 .

Het verkeer op autowegen is voorbehouden aan motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

Welke gebruikers mogen het niet gebruiken?

Toegang tot de weg voor auto’s is verboden :

 • aan voetgangers
 • voor fietsers , bromfietsers
 • de quads
 • aan dierenverzorgers
 • voor bestuurders die een ander voertuig slepen
 • voor bestuurders van landbouwvoertuigen
 • tot kermisvoertuigtreinen

Verboden

Op autowegen is het verboden :

 • keer om
 • achteruit
 • in tegengestelde richting rijden
 • stop of parkeer , behalve op parkeerterreinen
 • gebruik te maken van de dwarsverbindingen
 • een voertuig slepen

Snelheid

 • Geen minimumsnelheid
 • Maximaal: afhankelijk van de openbare weg waarop u reist
 • Binnen de bebouwde kom: 50 km/u
 • Buiten de bebouwde kom in Wallonië: 90 km/u
 • Buiten het grootstedelijk gebied van Brussel en Vlaanderen : 70 km/u 
 • Buiten de bebouwde kom op 2×2-baanswegen met een fysieke afscheiding: 120 km/uur
 •  

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation