Skip to content

III. Het parkeerverbod

Hoofdstuk 7: Stilstaande of geparkeerde voertuigen

Parkeren is verboden, maar stoppen niet:

 
 • Voor een garage  of een voertuigtoegang,  behalve voor voertuigen waarvan de kentekenplaat bij de toegang leesbaar wordt weergegeven.
 • Minder dan 1 meter voor of achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig.
 • Nog geen 15 meter aan weerszijden van een bus-, trolleybus- of tramhalte.
 • Elke plaats waar het voertuig de toegang tot een ander voertuig of het vertrek van een ander voertuig zou verhinderen.
 • Overal waar voetgangers, fietsers en bromfietsers de rijbaan moeten gebruiken om een ​​obstakel te omzeilen.
 • Elke plaats waar de doorgang van voertuigen op rails zou worden belemmerd.
 •  
 • In ruimtes voorzien voor mindervaliden,  in het bezit van een speciale parkeerkaart.
 • Op plaatsen waar het voertuig de toegang tot parkeerplaatsen buiten de rijbaan zou belemmeren.
 • In woonwijken,  tenzij toegestaan ​​door verkeersborden of wegmarkeringen.
 • In voetgangersgebieden.
 • Waar het E1-signaal dit verbiedt.
 • Op een rijbaan verdeeld in rijstroken, behalve op plaatsen voorzien voor parkeren.
 • Langs een onderbroken gele lijn
 • Wanneer de breedte van de vrije doorgang kleiner is dan 3 meter
 • Aan de andere kant van een stilstaand of geparkeerd voertuig, waardoor het moeilijk wordt om voertuigen te passeren
 • Op de middenrijbaan van een openbare weg die uit drie rijbanen bestaat
 • Buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsstrook

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation