Skip to content

IV. Pad gereserveerd voor...

Hoofdstuk 8: Verkeer in langzame zones

Verkeer op paden gereserveerd voor voetgangers, fietsers, ruiters en speed-pedelec-bestuurders

Alleen categorieën gebruikers waarvan het symbool wordt weergegeven op de borden die bij hun toegangspunten zijn geplaatst, kunnen op deze paden reizen.

Deze paden kunnen echter ook worden gevolgd:

 • prioriteitsvoertuigen wanneer de natuur op missie is
 • bewakings-, controle- en onderhoudsvoertuigen voor deze paden
 • de voertuigen van omwonenden en hun leveranciers
 • voertuigen die bestemd zijn voor afvalinzameling.

Paden gereserveerd voor voetgangers, fietsers, ruiters en speed-pedelecs.

 • Begin en einde
 • Alleen gebruikers van wie de symbolen op de toegangspunten worden weergegeven, kunnen daar circuleren.
 • Bewoners kunnen er naartoe reizen
 • Maximale snelheid 30 km per uur.

Paden gereserveerd voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en speed-pedelecs.

 • Begin en einde
 • Alleen gebruikers van wie de symbolen op de toegangspunten worden weergegeven, kunnen daar circuleren.
 • Bewoners kunnen er naartoe reizen
 • Maximale snelheid 30 km per uur.

Paden gereserveerd voor fietsers en voetgangers (of ruiters, speed-pedelecs) met aanduiding van het deel dat aan de aangegeven gebruikers is toegewezen.

 • Begin en einde
 • Bewoners kunnen er naartoe reizen
 • Maximale snelheid 30 km per uur.

Je teste mes connaissances avec des questions

Chapitre 1: La réglementation