Skip to content

IV. Ecologisch rijden

Hoofdstuk 5: Rijden

Bediening van een voertuig

Een motorvoertuig rijdt op een verbrandingsmotor. Er is dus brandstof nodig om te kunnen functioneren. Bij het starten wordt er brandstof naar de motor gestuurd.

Slechts een deel van de brandstof werd verbrand en omgezet in energie. Het deel van de verbrande brandstof dat niet in energie wordt omgezet, wordt in de vorm van rook naar de uitlaatpijp afgevoerd.  Deze rook bevat gassen die giftig zijn voor de mens en schadelijk voor het milieu.

Wat zit er in de gassen die uit de uitlaat komen?

Kooldioxide (kooldioxide): CO2

 • Gevolg van verbranding.
 • Broeikasgas dat de opwarming van de aarde stimuleert.
 • Hoe meer een auto verbruikt, hoe meer CO2 hij uitstoot.

Koolmonoxide: CO

 • Geurloos gas dat ook uit slecht onderhouden ketels kan ontsnappen.
 • Gevaarlijk in afgesloten ruimtes, tunnels, garages of in wachtrijen omdat hun concentratie hoger is (sluit uw ramen en zet de buitenventilatie uit).
 • Symptomen zijn onder meer hoofdpijn en misselijkheid.

Stikstofoxiden: NOX

 • Komt vrij bij de verbranding van brandstoffen.
 • Omvat onder meer stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2).
 • Bruinachtig gas met een penetrante geur verandert zodra het in contact komt met lucht in salpeterzuur.

Stikstofdioxide: NO2

 • Wordt stikstof onder invloed van zonlicht en is een van de hoofdbestanddelen van smog en zure regen.

Deeltjes

 • Door onvolmaakte verbranding door een slecht afgestelde motor.
 • De kleinste zijn onzichtbaar voor het oog en kunnen kanker en longschade veroorzaken.
 • Veroorzaakt vieze geuren, beschadigt gebouwen (maakt muren zwart), komt op wegen terecht en kan deze glad maken.

Verschillende soorten motoren

LPG of LPG (vloeibaar petroleumgas)

 • U kunt een benzineauto uitrusten door een LPG-tank toe te voegen, het voertuig heeft dan twee tanks.
 • Produceert iets minder CO2 en aanzienlijk minder koolmonoxide en stikstofoxide.

Benzine (vergeleken met diesel)

 • Geeft weinig stikstofoxide af.
 • Verwerpt weinig deeltjes.
 • Verbruikt meer dan diesel.
 • Stoot meer CO2 uit.
 • Duurdere kosten.

Diesel (vergeleken met benzine)

 • Stoot minder CO2 en CO uit.
 • Verwerpt meer deeltjes.
 • Verbruikt minder dan benzine.

     LPG is minder vervuilend dan benzine en benzine is minder vervuilend dan diesel.    

Zwavelarme diesel is minder vervuilend         dan   conventionele diesel.

Rode diesel         is   bedoeld voor de verwarming van woningen, is  goedkoper dan wegdiesel maar wel vervuilender.

Hybride voertuigen         zijn   een  alternatief voor het terugdringen van de uitstoot.  Ze hebben een verbrandingsmotor en een elektromotor.

Elektrische voertuigen rijden         uitsluitend   op elektriciteit en  hebben dus geen brandstof nodig.  Ze zijn dan ook  het meest ecologisch.

CO2-uitstoot (gr/CO2 per km)

 • Minder dan 144 gram CO2/km is ecologisch.
 • Het equivalent van 144 g CO2/km is matig ecologisch.
 • Meer dan 144 gram CO2/km is een vervuilende auto.

Brandstofverbruik (liter/100km)

 • Minder dan 6 l/100 km: zuinig en ecologisch.
 • Equivalent aan 6 l/100 km: gemiddeld verbruik, economisch en ecologisch gemiddeld.
 • Ruim 6 l/100 km hoog verbruik en vervuilt meer.
 •  

Wat drijft het verbruik?

  • Een voertuig kiezen  dat te oud is.
  • Interviews niet  respecteren.
  • Neem onnodige vracht mee.
  • Door op het dak te laden,  gaat de aerodynamica verloren.
  • Rijd met de  ramen open  (vooral op de snelweg).
  • Verwarming, airconditioning, open haarden…
  • Te lage bandenspanning   .
   

Katalysator

        Hiermee kunt u de verbranding van de te verbranden brandstoffen voltooien, maar ook van koolmonoxide en stikstofdioxide.

 

Deeltjes filter

  • Vermindert de vervuiling door dieselvoertuigen.
   

Lage-emissiezones

Dit zijn gebieden waar de toegang voor de meest vervuilende voertuigen verboden is.

Het gaat vooral om oude dieselvoertuigen die de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid aantasten.

Welke voertuigen zijn getroffen?

 • Individuele auto’s.
 • Bestelwagens.
 • Bussen en bussen.

Wat is de EURO-norm?

 • Het is een Europese milieunorm waaraan de motor van een voertuig moet voldoen.
 • Het doel is om de uitstoot van verontreinigende stoffen die door voertuigen worden uitgestoten te beperken.
 • Hoe hoger de EURO- norm van een voertuig , hoe lager de uitstoot zal zijn.
 • We starten van EURO 1 tot EURO 6.

Hoe weet ik wat mijn EURO-norm is?

 • De EURO-norm staat vermeld op het gelijkvormigheidsattest en op het kentekenbewijs.
 • Als de EURO-norm niet wordt aangegeven, wordt rekening gehouden met de datum van eerste registratie .

Gedeelde auto's

Abonnementssysteem 

 • Autoverhuur per uur, voor een dag of voor langere periodes.
 • Ideale oplossing voor de persoon die af en toe een auto nodig heeft.
 • Deze auto’s hebben gereserveerde parkeerplaatsen.

Carpoolen

 • Gebruik een auto om met anderen te reizen.
 • Hiermee kunt u het gebruik van een auto optimaliseren.
 • Minder verkeer en vervuiling.

Duurzame mobiliteit

 • Om 2 km te lopen duurt het 24 minuten.
 • Reis slechts 1 km, we doen het te voet.
 • Reis van 1 tot 10 km, op de fiets.
 • Verder auto of openbaar vervoer.

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation