Skip to content

IV. Beperkte parkeergelegenheid

Hoofdstuk 7: Stilstaande of geparkeerde voertuigen

Alternatieve parkeerplaats

 • Halfmaandelijks afwisselend parkeren is alleen van toepassing op rijbanen en niet op bermen.
 • Het is toepasbaar vanaf de zijde waar de seinen zijn geplaatst tot aan het kruispunt.

De signalen:

  • Het E5-signaal verbiedt parkeren van de 1e tot de 15e van de maand
   
 • Sein E7 verbiedt parkeren van de 16e tot het einde van de maand.
 • Houd er rekening mee dat niet alle maanden 31 dagen hebben, er moet dus rekening worden gehouden met de laatste dag van de maand .

De partijwisseling moet plaatsvinden op de laatste dag van elke periode (d.w.z. de 15e van de maand of de laatste dag van de maand) tussen 19.30 uur en 20.00 uur.

Alternatief parkeren door de hele stad

Deze regeling is van toepassing op alle wegen in de bebouwde kom en niet op de bermen.

Parkeren is toegestaan ​​op de rijbaan:

 • Van 1 tot 15 aan de zijkant van vreemde gebouwen
 • Van de 16e tot het einde van de maand voor even gebouwen

De “Blauwe Zone”

 • De “Blauwe Zone” is een gebied waar beperkt parkeren mogelijk is, aangegeven door dit bord.
 • De bestuurder die in deze zone parkeert, moet op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur zijn parkeerschijf gebruiken, tenzij de lokale regelgeving anders aangeeft.
 • Zaterdag wordt beschouwd als een werkdag.
 • Deze regeling heeft ook betrekking op bromfietsen op vier wielen, driewielers en vierwielers.
 • Bromfietsen en tweewielige motorfietsen vallen niet onder de regeling.
 • De houder van een bewonerskaart of een speciale kaart voor gehandicapten kan zijn voertuig parkeren zonder dit reglement te respecteren.
 • Voertuigen die geparkeerd staan ​​voor een garage waarvan het kenteken op de garagedeur is aangebracht, hoeven geen gebruik te maken van de parkeerschijf.

Hoe parkeerschijf gebruiken?

 • De schijf moet op de lijn gericht worden die volgt op de finishtijd.
 • Indien u om 12.15 uur arriveert, checkt u in om 12.30 uur.
 • Als u om 12.45 uur arriveert, dient u om 13.00 uur aanwezig te zijn.
 • Het is verboden de aanduidingen op de schijf te wijzigen.
 • Het voertuig moet uiterlijk bij het verstrijken van de termijn worden verplaatst .
 •  

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation