Skip to content

IV. Spoorwegovergang

Hoofdstuk 2: De openbare weg

Wat is een overweg?

Onder overweg wordt verstaan ​​het geheel of gedeeltelijk oversteken van een openbare weg door een of meer buiten de rijbaan aangelegde spoorlijnen .

Dit wordt aangegeven door de volgende signalen.

Gedrag bij het naderen van een overweg

Gebruikers die een overweg naderen, moeten extra voorzichtig zijn om elk risico op ongevallen te voorkomen.

Bij afwezigheid van slagbomen of lichtsignalen moet u er vóór het betreden van uitgaan dat er geen voertuig op rails nadert.

Verboden

Het is verboden een overweg te betreden :

  • Wanneer slagbomen bewegen of gesloten zijn
  • Bij knipperende rode lampjes branden
  • Wanneer het geluidssignaal werkt
  • Als de verkeersopstopping zodanig is dat we waarschijnlijk op dit kruispunt worden aangehouden
  • Bovendien zijn stoppen en parkeren verboden.

Het is verboden in te halen op een overweg zonder verlichting of slagbomen :

  • Een gekoppeld voertuig 
  • Een tweewielig motorvoertuig (bromfiets en motorfiets)
  • Een voertuig met meer dan 2 wielen (motorfiets met zijspan, auto, bestelwagen, vrachtwagen, enz.)

Op een overweg met lichten of slagboom of met beide is het toegestaan ​​alle soorten voertuigen in te halen.

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation