Skip to content

V.Voetgangersgebied

Hoofdstuk 8: Verkeer in langzame zones

Voetgangersgebied

 • Begin en einde
 • De toegang is  voorbehouden aan voetgangers
 • We  reizen er stapvoets,  dat wil zeggen 6 km/uur. 

Heeft toegang tot deze gebieden:

 • bewakings-, controle- en onderhoudsvoertuigen  en vuilniswagens  ,
 • prioriteitsvoertuigen  op missie,
 • voertuigen voor openbaar vervoer  ,
 • bestuurders van  voertuigen waarvan de garage zich binnen deze zones bevindt,
 • voertuigen  die moeten leveren  , voertuigen bestemd om   in deze gebieden werkzaamheden uit te voeren ,
 • geslaagd  ,
 • fietsers  wanneer  de verkeersborden dit aangeven.

Voetgangers en automobilisten

 • Voetgangers  kunnen gebruik maken van  de gehele breedte van de openbare weg,
 • Chauffeurs  die daar mogen reizen, moeten dit  stapvoets doen,
 • Bestuurders moeten  voorrang geven aan voetgangers en, indien nodig, stoppen.
 • Ze  mogen voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen,
 • Fietsers moeten van hun fiets afstappen  als de verkeersdichtheid het voor hen moeilijk maakt om te passeren.
 • Spellen zijn toegestaan,
 •  In deze gebieden is parkeren verboden .

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation