Skip to content

VI. Gedrag ten opzichte van fietsers en bromfietsers

Hoofdstuk 3: Gebruikers

De bestuurder van een motorvoertuig of motorfiets

  • Mag een fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets die zich op de openbare weg bevindt, niet in gevaar brengen.
  • Hij  moet extra voorzichtig zijn  in het bijzijn van kinderen en oudere fietsers.
  • Hij moet  een zijdelingse afstand van minimaal één meter aanhouden  tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets.
  • Buiten de bebouwde kom  bedraagt ​​de zijdelingse afstand minimaal anderhalve meter.
  • Hij mag een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen slechts met  matige snelheid naderen en de daar betrokken gebruikers niet in gevaar brengen  .
  • Daarnaast   kan het  fietsers en bromfietsers  niet hinderen wanneer zij met normale snelheid de rijbaan oversteken  . Indien nodig  moet hij stoppen om ze door te laten.
  • Hij  kan  een kruispunt voor fietsers en bromfietsers  niet betreden als de verkeersopstopping zo groot is dat hij op dit kruispunt waarschijnlijk geïmmobiliseerd zal raken.

I test my knowledge with questions

Chapitre 1: La réglementation