Skip to content

VI. Signalen Cat. B met betrekking tot prioriteit

Hoofdstuk 1: Regelgeving

Prioritaire signalen

Prioriteitssignalen  worden rechts geplaatst . Ze kunnen boven de rijbaan of aan de linkerkant worden herhaald.

Weggeven.

Signaal dat een voorrangsverbod aankondigt op de ongeveer aangegeven afstand.

Stop en geef voorrang.

Signaal dat een stop aankondigt op de ongeveer aangegeven afstand

Voorrangsstrook.

Einde van de voorrangsstrook.

Signaal dat het einde van een voorrangsstrook aankondigt op de ongeveer aangegeven afstand.

Prioriteit van doorgang
De horizontale balk geeft de indeling van het pand weer.

Kruispunten waar de juiste prioriteit van toepassing is.

Smalle doorgang
Verplichting om voorrang te geven aan automobilisten die uit tegengestelde richting komen.

Smalle doorgang
Prioriteit van de doorgang ten opzichte van automobilisten die uit de tegenovergestelde richting komen.

Dit bord geeft fietsers toestemming om bij een vast rood of oranje stoplicht rechtsaf te slaan, maar moet voorrang geven aan gebruikers die zich op de openbare weg of de rijbaan bevinden die ze naderen.

Dit bord geeft fietsers toestemming om een ​​vast rood of oranje stoplicht over te steken om rechtdoor te blijven rijden, maar moet voorrang geven aan gebruikers die op de openbare weg of de rijbaan komen.

Dit extra bord kan een aanvulling vormen op de signalen ‘Driehoek op tip’, ‘Stop’ en ‘Voorrang op kruispunt’ om de route van de rijstrook aan te geven waarop bestuurders voorrang hebben op het volgende kruispunt.

Een bijkomend bord kan deze signalen aanvullen wanneer deze uitsluitend betrekking hebben op fietsers.

Een aanvullend bord kan deze signalen aanvullen om aan te geven dat fietsers in beide richtingen op de overdekte transversale openbare weg rijden

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation