Skip to content

VII. Niet inhalen

Hoofdstuk 6: Voertuigen in beweging

Links inhalen is verboden als de bestuurder onvoldoende zicht heeft om gebruikers uit de tegenovergestelde richting te zien komen.

Verbod op inhalen aan de linkerkant

Het is verboden links in te halen:

 • Een gekoppeld voertuig,
 • Een tweewielig motorvoertuig,
 • Een voertuig met meer dan 2 wielen.
 • Op een overweg , tenzij deze is voorzien van slagbomen en/of verlichting.
 • Op een kruispunt waar de juiste voorrang van toepassing is.
 • Inhalen kan op een kruispunt waar het verkeer wordt geregeld door een gekwalificeerde agent, lichtsignalen of weglichten.
 • Op kruispunten waar je voorrang moet geven met een puntige driehoek of een STOP.
 • Bij het naderen van een verborgen bocht en op de top van een heuvel , tenzij er een doorgetrokken witte lijn is die de twee rijrichtingen scheidt.
 • Daarentegen is inhalen in een verborgen bocht of op de top van een heuvel toegestaan ​​op een eenrichtingsweg of een rijbaan met 2 rijrichtingen met 4 of meer rijstroken met minstens 2 rijstroken voor elke rijrichting.
 • Het is verboden een voertuig in te halen dat groter is dan een breed voertuig
 • In deze figuur is het verboden de auto in te halen die een breed voertuig inhaalt (ongeacht het type voertuig, zolang het maar breed is).
 • Het is verboden om te verdrievoudigen.
 • In deze figuur is het verboden de bromfiets of motor in te halen die een breed voertuig inhaalt (ongeacht het type voertuig, zolang het maar breed is).
 • Het is verboden om te verdrievoudigen
 • Daarentegen is het wel toegestaan ​​een bromfiets of motorfiets in te halen die een tweewielig voertuig inhaalt.
 • In deze figuur  is het toegestaan ​​om te verdrievoudigen
 • In deze figuur  kunnen we het brede voertuig inhalen omdat het een voertuig met twee wielen inhaalt.
 • Het is toegestaan ​​om te verdrievoudigen.
 • Op een rijbaan met 3 rijstroken in dezelfde richting is het echter wel toegestaan ​​om te verdrievoudigen.
 • Wanneer de in te halen bestuurder een voetganger, fietser of fietseroversteekplaats nadert of stopt.

Overige inhaalverboden aan de linkerkant

 • Op een verhoogd apparaat (zelfs een fietser).
 • Als er aan de linkerkant een bord staat dat inhalen verbiedt .
  • Aan een fietsstraat.
   

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation