Skip to content

VII. Signalen Cat. C verbod

Hoofdstuk 1: Regelgeving

Verbodsborden

Aan de rechterkant zijn verbodsborden geplaatst ; wanneer de indeling van het pand dit niet toelaat, kunnen ze boven de rijbaan worden geplaatst .

Ze kunnen worden herhaald op plaatsen waar het verkeer dit rechtvaardigt .

Een verbodssignaal kan worden aangekondigd door een identiek signaal, aangevuld met een extra bord dat bij benadering de afstand aangeeft waarop het verbod begint.

Verboden richting voor alle bestuurders.

 

Toegang verboden, in beide richtingen, voor elke bestuurder.

Toegang verboden voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en motorfietsen met zijspan.

Toegang verboden voor bestuurders van vierwielige motorvoertuigen, gebouwd voor onbegaanbaar terrein, met open carrosserie, quads.

Toegang verboden voor motorrijders.

Toegang verboden voor bromfietsers.

Toegang verboden voor fietsers.

Toegang verboden voor bestuurders van geharnaste voertuigen.

Toegang verboden voor ruiters.

Toegang verboden voor handkarbestuurders.

Toegang verboden voor voetgangers.

Toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand de aangegeven massa overschrijdt.

Toegang verboden voor touringcarchauffeurs.

Toegang verboden voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken,
vrachtwagens en bestelwagens.

Toegang verboden voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren.

Toegang verboden voor bestuurders van voertuigen die brandbare of explosieve gevaarlijke goederen vervoeren.

Toegang verboden voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren die het water kunnen vervuilen.

Toegang verboden voor bestuurders van voertuigen of treinen van voertuigen die, inclusief belading, een grotere lengte hebben dan aangegeven.

Toegang verboden voor bestuurders van voertuigen met een breedte, inclusief lading, die groter is dan aangegeven.

Toegang verboden voor bestuurders van voertuigen die, inclusief lading, een hoogte hebben die groter is dan aangegeven.

Bij het volgende kruispunt is het verboden af ​​te slaan in de richting aangegeven door de pijl.

Bij het volgende kruispunt is het verboden af ​​te slaan in de richting aangegeven door de pijl.

Vanaf het sein tot en met het volgende kruispunt zijn geen U-bochten toegestaan.

Vanaf het sein tot en met het eerstvolgende kruispunt is het iedere bestuurder verboden een getrokken voertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.

Einde van het verbod op het inhalen van een getrokken voertuig of een voertuig met meer dan twee wielen aan de linkerkant.

Vanaf het sein tot en met het volgende kruispunt is het vrachtwagens verboden een gekoppeld voertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.

Einde van het verbod voor vrachtwagens die links een gekoppeld voertuig of een voertuig met meer dan twee wielen passeren.

Vanaf het sein tot en met het volgende kruispunt is het verboden om met een hogere snelheid te rijden dan aangegeven.

 

Einde snelheidslimiet.

Einde van alle lokale verboden op bewegende voertuigen.

Tolhuisje.
Geen passeren zonder te stoppen.

Vanaf dit verkeersbord tot aan het volgende kruispunt is het verboden gebruik te maken van Cruisecontrol of cruisesnelheidsregelaar.

Einde verbod op gebruik van cruisecontrol

 

Einde van alle lokale verboden op bewegende voertuigen.

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation