Skip to content

VII. Fiets straat

Hoofdstuk 8: Verkeer in langzame zones

Verkeer op fietsstraten

  • Op een eenrichtingsweg kunnen fietsers gebruik maken van de gehele breedte van de openbare weg.
  • Op een rijbaan met 2 rijrichtingen mogen fietsers slechts gebruik maken van de helft van de breedte gelegen aan de rechterzijde van de rijbaan.
  • Elke fietsstraat is toegankelijk voor motorvoertuigen , die echter geen fietsers kunnen inhalen.
  • De maximale snelheid bedraagt ​​30 km/uur.
  • Onder fietsers wordt verstaan  : bestuurders van fietsen of speed-pedelecs.

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation