Skip to content

VIII. Signalen Cat. Verplichting

Hoofdstuk 1: Regelgeving

Bond-signalen

Verplichte borden worden geplaatst waar hun zichtbaarheid het best verzekerd is .

Een verplichtingsbord kan worden aangevuld met een aanvullend bord dat bij benadering de afstand aangeeft waarop de verplichting begint.

Verplichting om de door de pijl aangegeven richting te volgen.

Verplichting om één van de door de pijlen aangegeven richtingen te volgen.
De indeling van het pand bepaalt de positie van de pijlen.

Verplichting voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren om de door de pijl aangegeven richting te volgen.

Image7

Verplichte rotonderichting.

Verplicht fietspad.

Een deel van de openbare weg gereserveerd voor het verkeer van voetgangers, fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A.

Een deel van de openbare weg is gereserveerd voor voetgangers- en fietsverkeer.

Verplicht pad voor voetgangers.

Verplicht pad voor ruiters.

 

Ik test mijn kennis met vragen

Chapitre 1: La réglementation