Skip to content

I. Algemene regels

Hoofdstuk 7: Stilstaande of geparkeerde voertuigen

Wat is een stilstaand voertuig?

 

It is a vehicle  immobilized for the time necessary to embark or disembark  a passenger or  load or unload  things.

Example: picking up a hitchhiker or putting his suitcase in the trunk.

 
 

Any vehicle stored totally or partially on the roadway must be placed:

 

It is a vehicle   immobilized beyond the time necessary to embark or disembark   a passenger   or load or unload   things.

Example: waiting for my children after school or pulling over to make a phone call.

A stationary or parked  vehicle does not participate in traffic.

Example: a vehicle   stopped at a red light is a vehicle which participates in traffic   but this is momentarily interrupted by the red light. This vehicle is therefore   neither stationary nor parked.

Any stationary or parked vehicle must be parked:

  • Naar rechts ten opzichte van de rijrichting.   Als de rijbaan echter eenrichtingsverkeer is, kan deze aan beide zijden worden opgeslagen;
  • Buiten de rijbaan op de  vlakke berm of, buiten de bebouwde kom, op een willekeurige berm.
     
  • Indien het een berm betreft waar voetgangers gebruik van moeten maken,  moet  aan de buitenzijde van de openbare weg een begaanbare strook van minimaal 1,5 meter breed ter beschikking worden gelaten .
  • Als er geen begaanbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan worden geparkeerd.
  •  

Any vehicle stored totally or partially on the roadway must be placed:

  • At the greatest possible distance from the axis of the roadway.
  • Parallel to the edge of the roadway, unless there is a special arrangement of the premises.
  • In a single file.

I test my knowledge with questions

Chapitre 1: La réglementation